Aviso Grupos

 

Os grupos asignados ó alumnado poden consultarse individualmente dende as 16:00 do venres 7 de Setembro na secretaría virtual ou no apartado de selección de grupos no que se fixo a petición de preferencias na aplicación de matrícula.

 

 

   

Page 1 of 2